Đông Trùng Hạ Thảo

Nấm Đông Trùng Hạ Thảo đầu tiên nuôi trồng theo phương thức gần gũi với thiên nhiên

Giá Sản phẩm:

Đông trùng hạ thảo bán tự nhiên

ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO LÀ GÌ ?

Đông Trùng Hạ Thảo Bán Tự Nhiên là thành quả của đề án khoa học cấp nhà nước: “Nuôi trồng Đông Trùng Hạ Thảo trên giá thể gạo lứt”.

Đây là dự án trọng điểm cấp quốc gia. Có sự tham gia của nhiều cơ quan nghiên cứu đầu ngành dược liệu như Viện Di Truyền Việt Nam, Viện Lâm Nghiệp và Phát Triển Rừng Việt Nam…

ĐTHT Bán Tự Nhiên có quá trình sinh trưởng hoàn toàn dưới điều kiện thiên nhiên. Trong đó, nấm ĐTHT được tự do phát triển và hấp thu tinh chất của tự nhiên. Nhờ đó ĐTHT có chất lượng cao hơn vượt trội.

DTHT-BTN-2
Đông Trùng Hạ Thảo - Nuôi trồng Bán Tự Nhiên

ĐTHT BÁN TỰ NHIÊN

Sản phẩm gần gũi với thiên nhiên

Nuôi trồng theo phương thức gần gũi với tự nhiên. Giúp cho chất lượng của ĐTHT tiệm cận gần với sản phẩm tự nhiên

Hàm lượng ADENOSINE cao vượt trội

ĐTHT Bán tự nhiên có hàm lượng dược chất ADENOSINE cao vượt trội so với ĐTHT nuôi trồng trong phòng thí nghiệm

Chứa rất nhiều vi chất quan trọng

ĐTHT Bán Tự Nhiên còn chứa rất nhiều vi chất quan trọng khác mà ĐTHT nhân tạo không có

Truyền hình nói gì về chúng tôi

Báo chí nói gì về chúng tôi

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG